پیش آزمون مقدماتی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

لیگ علوم پایه

دانلود-پایه -ششم

دانلود-پایه -هفتم

دانلود-پایه -هشتم

دانلود-پایه -نهم

 


لیگ علوم ریاضی فیزیک

دانلود-پایه-دهم-ریاضی فیزیک


لیگ علوم تجربی

دانلود-پایه-دهم-علوم تجربی


لیگ علوم انسانی

دانلود-پایه-دهم علوم انسانی

 

 

 

 


لیگ کامپیوتر وبرنامه نویسی

 

 

 

 

مقطع متوسطه اول

دانلود پایه-هفتم-هشتم-نهم

 

 

 

مقطع متوسطه دوم

دانلود-پایه دهم-سوم دبیرستان